กลุ่มย่อย
ญี่ปุ่น - Japan
ญี่ปุ่น: 日本 Nihon/Nippon นิฮง/นิปปง
เกาหลี - Korea
เกาหลีเหนื่อ 북한 และ เกาหลีใต้ 대한민국
การท่องเที่ยวต่างประเทศ
707
views
2
posts
แม่อะไรดี
21/11/2012 10:58
2,250
views
13
posts
จริงจังกับการเที่ยว
21/11/2012 09:57
3,744
views
2
posts
สองแรงน่อง ท่องโลกกว้าง
21/11/2012 07:47