กลุ่มย่อย
ญี่ปุ่น - Japan
ญี่ปุ่น: 日本 Nihon/Nippon นิฮง/นิปปง
เกาหลี - Korea
เกาหลีเหนื่อ 북한 และ เกาหลีใต้ 대한민국
การท่องเที่ยวต่างประเทศ
3,210
views
8
posts
bestyx
22/11/2012 04:01
4,123
views
7
posts
ต้นไม้ใบหญ้า กับฟ้าใส
21/11/2012 20:54