กลุ่มย่อย
ญี่ปุ่น - Japan
ญี่ปุ่น: 日本 Nihon/Nippon นิฮง/นิปปง
เกาหลี - Korea
เกาหลีเหนื่อ 북한 และ เกาหลีใต้ 대한민국
การท่องเที่ยวต่างประเทศ
1,593
views
16
posts
ข้าวสวยหุงไม่สุก
26/11/2012 22:04
3,061
views
5
posts
ขนมจีนแม่แต๋วอร่อยมาก
26/11/2012 12:02
1,715
views
11
posts
หมีน้อยปุกปุย
25/11/2012 17:01
579
views
13
posts
ความสุขของคนโดดเดี่ยว
25/11/2012 12:40