ประกาศ ผู้ใช้ต้องทำการ Login ก่อนจึงสามารถสร้างและตอบกระทู้ได้ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ pai-nok.com ศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนการเดินทางท่องเที่ยวทั้งภายในและภายนอกประเทศ
Options
Go to last post Go to first unread
athomestudytravel  
Posted : Tuesday, September 22, 2015 4:40:37 PM(UTC)
athomestudytravel

Rank: Newbie

Groups: Registered, Registered Users, Subscribers
Joined: 7/3/2013(UTC)
Posts: 6

High School Exchange Program
เปิดรับสมัครนักเรียนอายุ 15-18 ปี เข้าศึกษาต่อในโรงเรียนมัธยมศึกษารัฐบาล เริ่มเรียน 2016-17

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเป็นตัวแทนเยาวชนไทย ในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยกับชาวต่างชาติ
2. เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะ ความรู้ และความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษให้ดีเยี่ยมยิ่งขึ้น
3. เพื่อเปิดโลกทัศน์ของเยาวชนไทยให้กว้างไกล เพื่อสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป
4. เพื่อฝึกความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ และความสามารถในการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้คนอื่นในสังคม


UserPostedImage


หลักฐานการสมัคร


1. สำเนาแสดงผลการเรียนย้อนหลัง 3 ปีเป็นภาษาอังกฤษ (รวมปีปัจจุบัน + 2 ปีย้อนหลัง)
2. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. สำเนาบัตรประชาชน
5. สำเนาหนังสือเดินทาง (ถ้ามี)

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. สัญชาติไทย อายุระหว่าง 15 -18 ปี
2. มีสถานภาพเป็นนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 - 5
3. ผลการเรียนในแต่ละเทอมไม่ต่ำกว่า 2.5
4. ผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.0
5. เป็นนักเรียนที่มีความรับผิดชอบ ขยันหมั่นเพียรและมีความพร้อมในการปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นได้ดี
6. เป็นผู้ที่รักในการเรียนรู้สิ่งใหม่ และต้องการเพิ่มประสบการณ์ในต่างแดน


ประเทศสหรัฐอเมริกา
http://www.athomestudytr...school-exchange/America/


ประเทศสาธารณรัฐเยอรมนี
http://www.athomestudytr...school-exchange/Germany/


ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐฝรั่งเศส
http://www.athomestudytr...-school-exchange/France/


ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
http://www.athomestudytr...e_in_China_2013-2014.pdf


ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐไอร์แลนด์
http://www.athomestudytr...school-exchange/Ireland/

ประเทศสาธารณรัฐแอฟริกาใต้
http://www.athomestudytravel.com/AT HOME STUDY TRAVEL CO., LTD
K.C.C. Building No. 2, 2nd Floor, Soi Silom 9
Silom Road., Bangrak, Bangkok 10500
Tel: 02-2381241-2 Fax: 02-2381243 Mobile: 080-587-1918
E-mail: info@athomestudytravel.com
Website: www.athomestudytravel.com

;D
Sponsor
Rss Feed  Atom Feed
Users browsing this topic
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.

Powered by YAF.NET | YAF.NET © 2003-2017, Yet Another Forum.NET
This page was generated in 0.084 seconds.

Notification

Icon
Error

ค้นหาโรงแรม

จุดหมายปลายทาง
เข้าพัก
วันเดินทางออก
ห้องพัก :
เด็ก
ผู้ใหญ่

ค้นหารถเช่าทั่วโลก